مسؤولان استان پیگیر جذب حداکثری بودجه زیارت هستند

معاون هماهنگي امور زائران استانداري خراسان رضوي گفت: در حال حاضر همه نمايندگان استان و استاندار، پيگير جدي جذب بيشترين ميزان بودجه زيارت به استان هستند و ان شاء ا... نتيجه هم خواهند گرفت. محمد مهدي اعلايي در جلسه اي که براي بررسي نهايي طرح توسعه کمي وکيفي زيارت برگزار شده بود، افزود: مطالعات توسعه کمي و کيفي زيارت با فراگيري مقبولي انجام شده و بايد در يک بازه زماني کوتاه مدت با اخذ نظرات تکميلي دستگاه ها نهايي شود. هم چنين با تصويب خروجي مطالعات در کارگروه استاني و ملي زيارت، بايد وارد مرحله اجرايي مطالعات شد و با عنايت به اين که زيارت محور توسعه معنوي و مادي شهر مشهد و استان است دستگاه هاي اجرايي بايد در همه شئون خدمت رساني ارتباط برنامه ها و اقدامات شان را با خروجي اين مطالعات اعلام کنند.به گزارش روابط عمومي استانداري،معاون هماهنگي امور زائران استانداري خراسان رضوي با اشاره به بعضي موضوعات مطروحه اخير در استان در خصوص مسايل مربوط به زيارت و زائران گفت: اين مسلم است که براي انجام بسياري از امور به بودجه و اعتبار نياز است و همه ما بايد تلاش کنيم که زمينه تخصيص و جذب حداکثري بودجه را فراهم کنيم ولي در مقوله زيارت اين همه ماجرا نيست. الان همه نمايندگان استان و استاندار محترم پيگير جدي جذب بيشترين بودجه زيارت ممکن به استان هستند و ان شاء ا... نتيجه هم خواهند گرفت. ولي به نظر مي رسد گره زدن صرف توسعه زيارت به بودجه زيارت نه در نظام اجرايي کار مطلوبي است و نه در ساحت اجتماعي فرهنگ سازي مناسبي است.

نقد يک ديدگاه

اعلايي گفت: در باورهاي ما و در نگاه مردم، خدمتگزاري به زائران مفهومي ارزشي و توفيقي مشکور است و طرح اين موضوع از سوي عده اي که هزينه خدمات 30 ميليون زائر از جيب 3 ميليون نفر مشهدي پرداخت مي شود، حتي از نگاه صرفا مادي هم درست نيست و جاي تعجب دارد. معاون هماهنگي امور زائران استانداري گفت: مسئولان و رسانه هاي ما بايد توجه داشته باشند که وقتي درخصوص زيارت و زائر اظهار نظر مي کنند چه مفهوم عالي و عميقي را براي بيان نظر انتخاب کرده اند و همه بايد بدانيم که بيان ما در شکل گيري باورها و مطالبات عمومي نقش دارد و بايد دقيق تر عمل کنيم.او درباره هتک حرمت مزار صحابه پيامبر اسلام(ص) شد، گفت: بعضي فرق جعلي و ارتجاعي که ماهيت تشکيل شان در چند صد سال اخير، بر اساس مطالعات موذيانه نظام استکباري به ويژه انگليس خبيث بوده است اوج بغض خود را به مقوله زيارت متبلور کردند که حاکي از اهميت و اثرگذاري مقوله زيارت در تقابل با خواست نظام سلطه است که اين گونه مورد کينه معتقدان به فرق جعلي دست ساز آن ها قرار مي گيرد.اعلايي افزود: کساني که غرب مي کوشد آن ها را نمونه و نماد مسلماني به دنيا معرفي کند در برابر کشتار هم دينان و هم مذهب هايشان در ميانمار سکوت مي کنند، به شرب خمر و دست دادن با نامحرم سران کشورهاي شان بي تفاوتند، انسان هاي بي گناه را در سوريه به فجيع ترين شکل به قتل مي رسانند و اقدام خود را توجيه مي کنند. ولي به مقوله زيارت اين قدر حساسند و آن را متمسک تکفير انسان هاي پرهيزکار خداباور قرار مي دهند.وي خاطر نشان کرد: اين رسالت ما را سنگين مي کند اولا بايد اهميت توسعه زيارت و عمق بخشي به آن را درک کنيم و برايش برنامه ريزي کنيم. ثانيا بايد به دنيا بگوييم که زيارت چيست و چرا دشمنان اسلام و دست نشاندگان آن ها از آن واهمه دارند.

زيارت تابلوي تبري و تولي در دين ماست

معاون هماهنگي امور زيارت استانداري گفت: دنيا بايد بداند که زيارت تابلوي تبري و تولي در دين ماست. زيارت برقرار کردن ارتباط با ولايت است که دشمنان ما خوب مي دانند که اين رابطه چه بلايي بر سرشان مي آورد، زيارت تعظيم شهادت است که اصلي ترين کليد واژه تسليم نشدن مسلمانان و توفيق نيافتن مستکبران است و زنده بودن و باور داشتن شهادت در ذهن ماست که خواب را بر دشمنان مان حرام مي کند.

 
بیمه نامه جامع حوادث ویژه گردشگران و زائرین
فرصت های تبلیغاتی
فلش فروشگاه