سود ودیعه متقاضیان حج 20 درصد شد

ودیعه متقاضیان حج بر اساس قرارداد شورای پول و اعتبار و بانک ملی ایران سپرده بلند مدت محسوب و به آن سود 20 درصدی پرداخت می شود. حسن افشار محمدیان، مسئول اطلاع رسانی بانک ملی با اعلام این خبر ا و تاکید بر اینکه برای ودیعه عمره گزاران مفرده هم سود 20 درصد محاسبه و پرداخت می شود، گفت: چنانچه متقاضی حج تمتع از تشرف منصرف شود، نرخ سود ودیعه وی متناسب با مدت زمان ودیعه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محمدیان افزود: محاسبه نرخ سود براساس سپرده بلند مدت است مشروط بر این که زودتر از موعد برداشت نشود.
وی اعلام کرد: چنانچه مبلغ ودیعه متقاضیان حج یک میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ سود 20 درصد سالانه 200 هزار تومان سود به ودیعه آنان تعلق می گیرد.
افشار محمدیان گفت: متقاضیان حج چنانچه قصد تشرف نداشته باشند و پس از گذشت دو سال از ودیعه گذاری، اصل و سود را بخواهند، بانک ملی ایران اصل و سود آنان را به سرعت پرداخت می کند. این مقام مسئول در بانک ملی ایران با تاکید بر الزام بانک ملی در پرداخت سود ودیعه گذاران حج افزود: چنانچه زمان تشرف متقاضیان حج فرا رسد ، سازمان حج و زیارت نرخ را اعلام می کند و تفاوت آن از متقاضی دریافت می شود؛ به طور مثال اگر نرخ 5 میلیون تومان اعلام شود، بانک اصل و سود را محاسبه و به متقاضی ارائه می کند و تفاوت دریافت می شود.
افشار محمدیان با تاکید بر آمادگی بانک ملی برای پیگیری هر گونه شکایت درباره نپرداختن سود ودیعه متقاضیان حج درباره چگونگی محاسبه سود افزود : مبلغ ودیعه ضربدر سال های توقف ودیعه ضربدر نرخ سود، همان عدد نهایی و مبلغی است که به ودیعه گذار تعلق می گیرد.
محمدیان درباره شمار متقاضیان حج تمتع گفت: براساس آمارهای بانک ملی ایران در سال های 60 تا 63 بیش از یک میلیون و 90 هزار نفر نام نویسی کردند که حدود 4 هزار نفر از آنان هنوز مشرف نشدند و سال 1377 نیز شمار ودیعه گذاران 300 هزار نفر گزارش شده است.
مسئول اطلاع رسانی بانک ملی ایران افزود: اکنون 3 میلیون و 860 هزار نفر برای حج عمره نام نویسی و ودیعه گذاری کردند.
افشار محمدیان افزود: ودیعه متقاضیان حج تمتع به طور میانگین حدود 13 سال در بانک ملی ایران توقف داشته است.

 
بیمه نامه جامع حوادث ویژه گردشگران و زائرین
فرصت های تبلیغاتی
فلش فروشگاه